மிக்க நன்றி மேடம் எனது குழந்தை பிறந்த போது 3. 300 கி இருந்தது மேடம் தற்போது 5 கிலோ உள்ளது மேடம் அதிகமாக சிறுநீர் கழிக்கிறது கடந்த இரண்டு நாட்களாக ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் மட்டுமே தூங்குகிறது இதில் ஏதேனும் பிரச்சனையா மேடம்

Translated to English

Thank you very much Madam when my baby was born 3. 300g Madam is now 5kg Madam is urinating more For the last two days she has only slept 8 hours a day Madam Is there any problem Madam

Created by
Updated on Feb 15, 2021

health Corner

Answer:
இதில் எதுவும் பிரச்சனை இல்லை குழந்தை நன்றாக பால் குடிக்கிறதா என்று பார்க்கவும் எடை சரியாக உள்ளது

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

மேடம் எனது குழந்தைக்கு 11 மாதம் ஆகிறது ஒரு நாளைக்க..

Hi Lavanya, உங்கள் குழந்தை மற்றபடி நன்றாக உள்ளதா..

மேடம் எனது குழந்தைக்கு வயது 13 மாதங்கள் ஆகிறது. ஒர..

Hi Lavanya, பொதுவாக குழந்தைகளுக்கு தலை சுடாக இருக்..

எனது குழந்தைக்கு பிறந்த ஒரு வாரம் வரை தலை நன்றாக உ..

Hi Lavanya, குழந்தை தலை முதல் ஒரு சில மாதங்களுக்க..

மேடம் எனது குழந்தை இரண்டு மூன்று நாட்களாக தலையை நோ..

Hi Lavanya, குழந்தை அ்அப்படி செய்யும் போது உங்களை..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}