மூன்று மாத குழந்தைக்கு கோதுமை கஞ்சி கேழ்வரகுக் கஞ்சி ஆப்பிள் சாதம் இதெல்லாம் கொடுக்கிறார்கள் நல்லதா மேடம்

Translated to English

Wheat porridge for three month old baby Porridge porridge Apple rice All this is good Madam

Created by
Updated on Apr 14, 2022

health Corner

Answer:
120 நாள் ஆனால் அதன் பிற உணவு கொடுக்க வேண்டும் மூன்று மாதம் கொஞ்சம் சீக்கிரம்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் குழந்தைக்கு 9வது மாதம் நடக்கிறது. நான் அவனுக்க..

Hi கலையரசி, உங்கள் குழந்தையின் உடல் ஏற்றுக் கொள்ளு..

மூன்று மாத குழந்தைக்கு சளி குறைக்க என்ன செய்ய வேண்..

Hi Aarthi,நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுப்பவராக இருந்தால்..

அலுமினியம் பாத்திரத்தில் கஞ்சி காய்ச்சி கொடுக்கலாம..

Hi Raju, எனக்கு தெரிந்த வரை அலுமினியம் பாத்திரத்த..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}