மேடம், எனது குழந்தை 4நாட்களாக தாய்ப்பால் குடிக்க மறுத்து அழுகின்றால் என்ன செய்வது, பாலாடையில் கொடுக்கும் போது அமைதியாக குடிக்கிறால்

Translated to English

Madam, what to do if my baby refuses to breastfeed for 4 days and drinks milk while breastfeeding

Created by
Updated on Jun 24, 2019

child-psychology Corner

Answer:
May be she is finding difficult to suck kindly check your nipples and see your doctor.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

மேடம் எனது குழந்தை இரண்டு மூன்று நாட்களாக தலையை நோ..

Hi Lavanya, குழந்தை அ்அப்படி செய்யும் போது உங்களை..

வணக்கம் மேடம் எனக்கு இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர் முத..

Hi Vijikalai, உங்க கவனத்தை ஈர்க்க மற்றும் உங்கள மி..

மேடம் நான் எனது குழந்தை மற்றும் எனது அக்காவின் குழ..

Hi Lavanya, இல்லை நிறைய பால் கொடுத்தால் நிறைய சுர..

என் குழந்தை 45 நாள் ஆகிறது. எடை குறைவாக உள்ளான்...

வணக்கம் ராஜேஸ்வரி, குழந்தையின் பிறந்த எடையை குறிப்..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}