மேடம் எனது குழந்தையின் இடுப்பில் படை போன்று உள்ளது. குழந்தைக்கு 9 வது மாதம் நடக்கிறது. இடுப்பில் எருக்கு கயிறு கட்டியுள்ளோம். அதை சரி செய்ய என்ன செய்யவேண்டும். எதனால் வருகிறது.

Translated to English

Madam, my baby's waist is like a force. The baby is going through the 9th month. We tied a steel rope around the waist. What to do to fix it. Which is why.

Created by
Updated on Aug 02, 2021

health Corner

Answer:
நீங்கள் சொல்வது படர்தாமரை போல் உள்ளது. மருத்துவரை சந்தித்து மருந்து தடவ வேண்டும். மேலும் கயிறு கட்டுவதால் அது அதிகம் ஆகும் எடுத்து விடுவது நல்லது I understand your concern. For matters related to medicines, any kind of a medical or diagnostic test or treatment of your child, it needs a closer examination by the Doctor. We at Parentune focus on prevention and best practices but do not prescribe any medicine or dosage or the interval between the two dosage of a medicine you may have been prescribed by your Doctor.\n\nAlso, please note that there are various factors, which may be considered by a Doctor, for e.g. the. duration since a child is not well, physical symptoms which need a closer in person examination, history of issues or concerns with child, which medicine child was given earlier, how child reacted to that medicine or dose, how temperature is varying or the occurrence of fever, or allergy issues, if any.\n\nConsidering all the above we recommend you to visit your doctor in person or get on a telecall consultation with your Doctor.\n\nPlease take care!

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

மேடம் எனது குழந்தைக்கு சளி தண்ணீர் போல் வருகிறது..

Hi Lavanya, உங்கள் குழந்தைக்கு சளி வருவதால் மட்டு..

எனது குழந்தைக்கு வயது 13 மாதங்கள் ஆகிறது இரண்டு ந..

Hi Lavanya, வீட்டில் சரி செய்ய தேன் கலந்து வெதுவெ..

இப்போது என் குழந்தைக்கு ஆறு மாதம் நடக்கிறது குழந்த..

வணக்கம் ப்ரியா, என்ன நிறத்தில் மாறுகிறது ? நீங்கள..

என் குழந்தைக்கு 6 மாதம் ஆகிறது. இடது காதில் நீர் ப..

Hi Fathima, இது காதில் சீழ்உள்ளதால் வருகிறது். சள..

எனது குழந்தைக்கு 3வது மாதம் நடக்கிறது, அவள் பனிக்க..

Hi Absara, 3 மாதம் தொடர்ந்து சளி இருப்பதால் மருத்த..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}