மேடம் நான் எனது குழந்தை மற்றும் எனது அக்காவின் குழந்தை இரண்டுபேருக்கும் பால் கொடுக்கிறேன் எனது குழந்தைக் மேடம்கு 6மாதம் அக்கா குழந்தைக்கு 2 வயது அவன் எனது அக்கா மற்றும் என்னிடமும் பால் குடிக்க அடம் பிடிக்கிறான் இருவருக்கு பால் கொடுத்தால் எனது குழந்தை வளர்ச்சியில் ஏதேனும் பாதிப்பு ஏற்படுமா

Translated to English

Madam I am giving milk to both my baby and my sister's baby My baby Madam is 6 months old baby is 2 years old He likes to drink milk with my sister and me Adam Will there be any effect on my baby's development if I give milk to both?

Created by
Updated on Jun 01, 2021

health Corner

Answer:
இல்லை நிறைய பால் கொடுத்தால் நிறைய சுரக்கும் எனினும் உங்கள் சத்தை பாதுகாக்க சரிவர நீங்கள் உணவு உடகொள்ள வேண்டும்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

நான் 37வது வாரம் கர்ப்பமாக இருக்கிறேன்.. எனது முதல..

Hi Usha, காத்திருக்கலாம். ஆனால் என்ன காரணத்திற்காக..

எனது குழந்தைக்கு 10 மாதம் ஆகுகின்றது . எனது குழந்..

Hi Vaidegi Sathish, சில குழந்தைகள் நேராக எழுந்து ந..

எனது குழந்தைக்கு பிறந்த ஒரு வாரம் வரை தலை நன்றாக உ..

Hi Lavanya, குழந்தை தலை முதல் ஒரு சில மாதங்களுக்க..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}