வணக்கம் மேடம் என் மகன்க்கு 8 வயது ஆகிறது அவங்க சரியாக சாப்பிடாமல் இருகங்க அடிக்கடி வற்றுவலிக்கு சொல் ரங்கா

Translated to English

Hello Madam My son is 8 years old.

Created by
Updated on May 05, 2022

health Corner

Answer:
வயிற்று வலிக்கு காரணம் பூச்சி, அல்சர் இருக்கலாம். வெளி பொருட்கள் சாப்பிட கோடுக்க வேண்டாம். காரமான உணவு கொடுக்க வேண்டாம். பழங்கள் கொடுக்கவும். பின்னரும் அவர் இருந்தால் scan செய்யவும்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

வணக்கம் எப்படி இருக்கிறிங்க? என் குழந்தைக்கு 8 மாத..

Hi சசிரேக்கா, எல்லா குழந்தைகளுக்கும் தலை நிற்க வே..

என் குழந்தைக்கு நான்கு மற்றும் அரை மாதங்கள் வயது ஆ..

Hi பானுமதி, இது பெரிய விஷயம் இல்லை. இதைப் பற்றி கவ..

மேடம் எனது குழந்தைக்கு வயது 13 மாதங்கள் ஆகிறது. ஒர..

Hi Lavanya, பொதுவாக குழந்தைகளுக்கு தலை சுடாக இருக்..

வணக்கம் டாக்டர் என் தங்கையின் குழந்தைக்கு 1 வயது 3..

Hi Gomathivijaian, குழந்தையின் மலத்தை பூச்சி இருக்..

என் குழந்தைக்கு 2 1/4 வயது ஆகிறது. அவள் சளி மற்ற..

Hi Nurjahan, உங்கள் குழந்தைக்கு சளி அடிக்கடி பிடிப..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}