வயித்து போக்கு உள்ள குழந்தைக்கு கொடுக்க வேண்டிய உணவுகள் என்ன(2 1/2 ) வயசு

Translated to English

What are the foods that should be given to a child with advanced age (2 1/2 years)?

Created by
Updated on Oct 10, 2019

health Corner

Answer:
இட்லி, ரசம், அரிசி கஞ்சி போன்ற உணவுகள் கொடுக்கலாம்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

6 1/2 மாதம் உள்ள குழந்தைக்கு இன்னும் தலை நிற்கவில..

Hi Suma, உடனே குழந்தை நரம்பியல் மருத்துவரை பார்க்க..

குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் தண்ணீர் போன்று இல்லாமல்..

வணக்கம் சாரா, தாய்ப்பால் மாட்டுப்பால் போல் கிரீம்..

என் குழந்தைக்கு 2 1/4 வயது ஆகிறது. அவள் சளி மற்ற..

Hi Nurjahan, உங்கள் குழந்தைக்கு சளி அடிக்கடி பிடிப..

என் குழந்தைக்கு 2 வயது 2மாதம் நடக்கிறது அவள் எதையு..

Hi Savithasathish, இந்த பதிவுகள் உங்களுக்கு உதவும்..

என் மகனுக்கு 5 மாதம் அகிறது. திட உணவுகள் கொடுக்கலா..

Hi Rama S, விரல் சப்புவதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம்...

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}