నా కుమార్తె 1 సంవత్సరం 9 నెలల వయస్సు. తాను నన్ను ఇప్పటి వరకు అమ్మ అని పిలవలేదు మరియు ఇంకెవరిని ఏ పేరుతో గాని పిలవడం లేదు. తనకి హాయ్,బాయ్,ఎందుకు ఇలాంటి పదాలు మాత్రమే చెప్తుంది. ఆమె చాలా కొంటెది మరియు ఆమె ఒకే చోట కూర్చుని ఉండదు. ఆమె ఇక్కడ చుట్టూ నడుస్తున్న ప్రతిసారీ, కొన్నిసార్లు ఆమె కుర్చీ మీద నడుస్తుంది .నేను ఏమి చేయాలి?

Translated to English

My daughter is 1 year 9 months old. He has not called me so far and is not known by any other name. Hi, boy, why are you saying such words? She is a lot of honey and she does not sit in one place. Every time she runs around here, sometimes she runs on the chair .What should I do?

Created by
Updated on Nov 06, 2018

health Corner

Answer:
మీ కుమార్తెతో మళ్ళీ బాగా మాట్లాడటానికి మీరే ఉత్తేజపర్చాలని మేము సూచిస్తున్నాము. పరిశోధన ప్రకారం, అమ్మ, మామా, బాబా, నానమ్మ, అంకుల్ వంటి పునరావృతమయ్యే పదాలు ఎక్కువగా పిల్లలు మాట్లాడతారు, దీని కోసం మీ కుమార్తెతో పదేపదే ఈ పదాలు పునరావృతమవుతుంది. ఇలా పునరావృతం చేస్తే కచ్చితంగ ఫలితం ఉంటుంది.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

నా కుమార్తె 11 నెలల వయస్సు, ఆమె నోరు చాలా పడిపోతుం..

మేము మీ ఆందోళనను అర్థం చేసుకున్నాము కానీ మా సలహా ఏ..

నా కుమార్తె 11 నెలల వయస్సు, ఆమె నోటినుండి చాలా జల్..

మేము మీ ఆందోళనను అర్థం చేసుకున్నాము కానీ మా సలహా ఏ..

నా కుమార్తె 3 నెలల వయస్సు. ఆమె పెదవులు నల్లగా మారా..

ఇది నిర్జలీకరణం వల్ల జరుగుతుంది. తల్లి పాలతో కాంతి..

నా కుమార్తె 4 సంవత్సరాల 4 నెలల వయస్సు . ఆమె బరువు..

మీ కూతురు కి బాగా ప్రోటీన్ ఆహారం ఇవ్వాలి గుడ్డు,..

నా కుమార్తె 3 నెలల వయస్సు అతని పెదవులు నల్లగా మారి..

ఇది నిర్జలీకరణం వల్ల జరుగుతుంది. తల్లి పాలతో కాంతి..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}