మా బాబు కి 6 నెలలు వయస్సు, రోజు రోజు కి బరువు తగ్గుతున్నాడు. నేను aptamil అనే formulated Milk ఇస్తున్నాం మరియు నా పాలు కూడా పెడుతున్నం. తన బరువు పెరగడానికి మీము ఏ 0 చేయ్యాలి. 6 నెలల పిల్లలకు ఎటువంటి food పెట్టాలి?

Translated to English

Our Babu is 6 months old and is losing weight day by day. I am giving formulated milk called aptamil and also pouring my milk. What can you do to help him gain weight? What kind of food should be given to a 6 month old baby?

Created by
Updated on Oct 18, 2021

health Corner

Answer:
Here is a blog that can help you. https://www.parentune.com/parent-blog/12-months-baby-weight-gain-chart-telugu/5587. Hope this helps. Take Care

Login or Signup to see Expert's complete response
+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}