హాయ్ డాక్టర్ గారు నా పేరు జగదీశ్వరి నా వయస్సు 26 సంవత్సరాలు నాకు ట్యూబెక్టమీ అయ్యి ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత రీ ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాను నాకు ఒక పాప పుట్టింది ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు డు థైరాయిడ్ తగిలింది మరలా ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ట్రై చేస్తున్నాను మా పాపకి 3 ఇయర్స్ అయితే తే ప్రెగ్నెన్సీ నిలబడడం లేదు అబార్షన్ కూడా అయింది ప్రెగ్నెన్సీ ట్రై చేస్తుంటే ఫోర్త్ వీక్ ఈ ఫెయిల్ అవుతుంది దయచేసి పరిష్కారం చెప్పగలరు

Translated to English

Hi Doctor My name is Jagadeeshwari I am 26 years old I had a tubectomy and underwent re-operation after five years I had a baby I was pregnant I got pregnant Do I have thyroid I am trying again for pregnancy Our baby is 3 years old but pregnancy does not stand still Pregnancy is also triggered by pregnancy Week this file will be able to say the solution please

Created by
Updated on Nov 25, 2020

nutrition Corner

Answer:
I would suggest you to get yourself physically examined by a gynecologist for investigations and appropriate care needed. Take Care

Login or Signup to see Expert's complete response
+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}