ప్రెజన్సీ డైట్ - చేయదగినవి మరియు చేయకూడనివి

Dec 17, 2020, 3:30 pm - 4:30 pm

మీరు గర్భవతిగా ఉంటే లేదా తల్లి పాలు ఇచ్చే దశలో ఉంటే, మీరు ఏ రకమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి మరియు ఈ సమయంలో ఏమి నివారించాలో తెలుసుకోండి. మీ ప్రశ్నలన్నింటినీ ఇప్పుడు నిపుణులు అర్చన రెడ్డి గారిని అడగండి.

Archana Reddy, Archana Reddy, Nutritionist and Lactation Expert

Archana Reddy, Nutritionist and Lactation Expert
Pay 99 to register now

| Dec 14, 2020

Hello Doctor, milk teeskovaddu ani konta Mandi antunnaru. ADI nijaama ?

  • Report

| Dec 17, 2020

మీకు ఏవైనా ప్రశ్నలు ఉంటే, దయచేసి మాకు వ్రాయండి. మీరు కామెంట్ బాక్సలో ప్రశ్నలు అడగవచ్చు.

  • Report
Skip

Please complete the form to send your question to Archana Reddy

Enter your name *

Enter Child's DOB *

Enter your Mobile no. & verify *

Enter the 4-digit one time password

Type your question here *

Skip

The reminder will be sent on this number

Submit
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}