• உள்நுழை
 • |
 • பதிவு
குழத்தை நலம் உடல்நலம் மற்றும் ஆரோக்கியம்

1 முதல் 3 வயது வரையிலான குழந்தைகளின் நலம் பேணல்

Radha Shree
1 முதல் 3 வயது

Radha Shree ஆல் உருவாக்கப்பட்டது
புதுப்பிக்கப்பட்டது Dec 24, 2019

1 3

12 மாதம் நிறைவடைந்த குழந்தை ஆனது கைக்குழந்தை நிலையில் இருந்து தத்து குழந்தையாக நடை பயில ஆரம்பிக்கும் குழந்தையாக அடுத்த நிலைக்கு செல்லும். ஏதும் செய்யாத பிறந்த குழந்தையில் இருந்து தனித்தன்மை கொண்ட குழந்தையாக மாற்றம் பெறும் காலமே 1 வயதுக்கு பிற்பட்ட காலமாகும்.

2 வயதை நிறைவு செய்யும் போது, உங்கள் குழந்தை சுதந்திரமானவனாகவும் அதிகரிக்கும் திறன்கள் உடன் தனிப்பட்ட மனிதனாகவும் உருப்பெறுவதைக் காணலாம்.  

உடல் ரீதியான முன்னேற்றங்கள்

ஒரு வயது நிறைவடையும் பட்சத்தில் பின்வரும் உடல் ரீதியான மாற்றங்கள் நிகழும்.

 • குழந்தையானது தானாக எழுந்து நிற்க முயற்சி செய்யும் மற்றும் குழந்தையின் உடல் எடை, தசைகளின் வலுவினைப் பொறுத்து சில நொடிகள் தொடர்ந்து நிற்க முயலும்.

 • பிறரின் துணையின்றி தானாக அடியெடுத்து வைக்கவும், நடக்கவும் ஆரம்பிக்கும்.

 • விரல்கள், கைகள் மூலம் பொருள்களைப் பற்றி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். பொருள்களை ஒரு இடத்தில் இருந்து எடுக்கவும் மீண்டும் அதே இடத்தில் வைக்கவும் செய்யும்.

 • ஆட்காட்டி விரலைச் சுட்டிக் காட்டவும் குத்தவும் பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கும்.

 • கை மற்றும் கண்களின் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடுகள் அதிகரிக்கும்.

இரண்டு வயது நிறைவடையும் போது, பின்வரும் உடல் ரீதியான மாற்றங்கள் நிகழும்.

 • படிகளில் எளிதாக ஏறவும் இறங்கவும் முடியும்.

 • சிரமமின்றி பின்புறமாக நடக்கவும் இயலும்

 • ஒரு காலில் நின்றபடி , எதன் மீதும் ஏற ஆரம்பிக்கும்

 • பென்சிலை பெரு விரல் மற்றும் பிற விரல்கள் மூலம் பிடித்து எழுத முயலும்.

 • வட்டங்கள் மற்றும் சதுரம் போன்ற வடிவங்களை வரைய இயலும்

 • தனது உடைகளை பிறரின் உதவியுடன் உடுத்திக்கொள்ள இயலும்

அறிவு மற்றும் மொழி ரீதியான முன்னேற்றங்கள்:

    ஒரு வயது நிறைவடைந்த குழந்தையிடம் பின்வரும் மாற்றங்கள் காணப்படும்.

 • நீங்கள் பொருள்களை மறைக்கும் போது இக்காலங்களில் குழந்தை குழம்பாமல் அதனை புரிந்து கொள்ளும். மேலும் நடந்து சென்று அதனை எடுக்க முயலும்

 • பொம்மைகளை நீங்கள் ஒரே இடத்தில் வைத்தீர்களானால், தினசரி அதே இடத்தில் குழந்தை தேடிச் சென்று பொம்மைகளை எடுப்பதைக் காணலாம். இது குழந்தையின்  ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ளும் திறன் மேம்படுவதை அறியலாம்

 • பொருள் மற்றும் அதன் பெயர்களைப் பொருத்தி மனதில் நிறுத்தும் திறன் மேம்படும். நீங்கள் “பூனை எங்கே?” என கேட்கும் பட்சத்தில் சரியாக பூனையைக் கைக்காட்டுவதைக் காணலாம்.

 • கவனித்து அதை மனதில் பதித்து அதனை தானும் செய்ய முயலுவதைக் காணலாம். உதாரணமாக, சீப்பினால் சீவுவதைக் கவனித்து அதே போன்று சீப்பினை எடுத்து சீவ முயலுதல்.

இரண்டு வயது முடிந்த குழந்தையிடம் பின்வரும் மாற்றங்கள் நிகழும்

 • தனது பொருள்களைத் தன்மைக்கு ஏற்ப பிரித்தல்

 • வார்த்தைகளைச் சேர்த்து வாக்கியமாக பேசுதல்

 • தனது அடையாளத்தை உணர்தல். தனக்கு இது பிடிக்கும் அது பிடிக்காது என கூற ஆரம்பித்தல்

 • யோசிக்க ஆரம்பித்தல். இக்காலக்கட்டத்தில் உங்கள் குழந்தையிடம் இருந்து பல “ஏன்” என வினவும் வினாக்களைப் பெறுவீர்கள்

உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள்

    ஒரு வயது நிறைவடையும் குழந்தைக்கு உகந்த உணவுகள் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் குறித்து இங்கு காணலாம்

 • கார்போஹைட்டிரேட்டு நிறைந்த உணவுகளான அரிசி,உருளை கிழங்கு போன்றவற்றை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும்

 • பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை உணவில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும்

 • இரும்புச்சத்து மற்றும் புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளான மீன், முட்டை, கடலை வகைகள், கடலையினால் தயாரிக்கப்பட்ட பொருள்கள் ( நிலக்கடலை வெண்ணெய் முதலியன) , பருப்பு வகைகள் (சுண்டல், பீன்ஸ், அவரை )

 • பால் மற்றும் பாலினால் தயாரிக்கப்பட்டவைகள்

12 முதல் 24 மாத குழந்தைகளுக்கு பின்வரும் அளவு முறைகளில் உணவு அளிக்க வேண்டும்

 • கார்ப்போஹைட்டிரேட்:

ஒரு நாளைக்கு மூன்று முறை கார்ப்போஹைட்டிரேட் நிறைந்த உணவு வழங்க வேண்டும்.

ஒரு வேளைக்கான உணவானது பின்வருவனவற்றில் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும்.

அரை கப் வேக வைத்த சோறு ,தானிய பிரெட்/பிஸ்கெட், ஒரு கப் தானியங்கள்

 • பழங்கள்

ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை வழங்கலாம். அவை

ஒரு சிறிய ஆப்பிள், ஒரு வாழைப்பழம்.பழங்களை நன்றாக அரித்து தர வேண்டும்

 • காய்கறிகள்

ஒரு வேளை வழங்கலாம். வேக வைத்து நன்றாக மசித்து தர வேண்டும்.

 • பழச்சாறு

ஒரு நாளைக்கு 4-6 அவுன்ஸ் வழங்கலாம்

 • புரோட்டீன்

ஒரு நாளைக்கு இரு வேளை வழங்கலாம்.

ஒரு வேளைக்கு ஒரு கப் வேக வைத்த முட்டை அல்லது பருப்பு வகைகள் வழங்கலாம்.

 • பால் வகைகள்

ஒரு நாளைக்கு இரு வேளை வழங்கலாம்.

ஒரு வேளைக்கு ஒரு கப் பால் அல்லது அரை கப் பாலாடைக்கட்டி வழங்கலாம்

24 மாதம் முதல் 36 மாதம் வரையிலான குழந்தைக்கான உணவு முறைகள்:

 • கார்ப்போஹைட்டிரேட் / தானிய வகைகள்:

ஒரு நாளைக்கு ஐந்து முறை கார்ப்போஹைட்டிரேட் நிறைந்த உணவு வழங்க வேண்டும்.

ஒரு வேளைக்கான உணவானது பின்வருமாறு இருக்க வேண்டும்.

அரை கப் வேக வைத்த சோறு, தானிய பிரெட்/பிஸ்கெட், ஒரு கப் தானியங்கள்

 • பழங்கள்

ஒரு நாளைக்கு ஒன்றரை வேளை வழங்கலாம். அவை

ஒரு சிறிய ஆப்பிள், ஒரு வாழைப்பழம்.பழங்களை நன்றாக அரித்து தர வேண்டும்

 • காய்கறிகள்

ஒன்றரை வேளை வழங்கலாம். வேக வைத்து நன்றாக மசித்து தர வேண்டும்.

 • பழச்சாறு

ஒரு நாளைக்கு 4-6 அவுன்ஸ் வழங்கலாம்

 • புரோட்டீன்

ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முதல் நான்கு வேளை வழங்கலாம்.

ஒரு வேளைக்கு ஒரு கப் வேக வைத்த முட்டை அல்லது பருப்பு வகைகள் வழங்கலாம்.

 • பால் வகைகள்

ஒரு நாளைக்கு இரு வேளை வழங்கலாம்.

ஒரு வேளைக்கு ஒரு கப் பால் அல்லது அரை கப் பாலாடைக்கட்டி வழங்கலாம்.

 • 4
விளக்கக்குறிப்புகள்()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Aug 10, 2019

p

 • அறிக்கை

| Aug 10, 2019

p

 • அறிக்கை

| Apr 22, 2019

En baby ku 1 1/2 age aaguthu 17 kg weight eruku but avan milk matum than sapdran vera ethumeh sapda matran weight increas aanathu ku reason Ena epdi loss pandrathu

 • அறிக்கை

| Apr 22, 2019

En baby ku 1 1/2 age aaguthu 17 kg weight eruku but avan milk matum than sapdran vera ethumeh sapda matran weight increas aanathu ku reason Ena epdi loss pandrathu

 • அறிக்கை
+ ஒரு வலைப்பதிவு தொடங்கவும்

சிறந்த குழத்தை நலம் Blogs

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}