• உள்நுழை
  • |
  • பதிவு
கல்வி மற்றும் கற்றல்

குழந்தையின் மொழியறிவை வளர்க்க உதவும் ஆக்டிவிட்டீஸ்

Saraswathy Janakiraman
1 முதல் 3 வயது

Saraswathy Janakiraman ஆல் உருவாக்கப்பட்டது
புதுப்பிக்கப்பட்டது Aug 05, 2021

குழந்தையின் மொழியறிவை வளர்க்க உதவும்  ஆக்டிவிட்டீஸ். எந்தெந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலம் குழந்தையின் மொழியறிவை வளர்க்கலாம் என்று கூறுகிறார் phonics consultant and storyteller Saraswathy Janakiraman 

  • கருத்து
விளக்கக்குறிப்புகள் ()
Kindly Login or Register to post a comment.
+ ஒரு வலைப்பதிவு தொடங்கவும்

சிறந்த கல்வி மற்றும் கற்றல் Blogs

Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}