• உள்நுழை
  • |
  • பதிவு
கல்வி மற்றும் கற்றல் குழந்தை உளவியல் மற்றும் நடத்தை

3 மாத குழந்தை எப்படி பேச முயற்சிக்கும்? எப்படி ஊக்கப்படுத்த வேண்டும்?

Parentune Support
0 முதல் 1 வயது

Parentune Support ஆல் உருவாக்கப்பட்டது
புதுப்பிக்கப்பட்டது May 08, 2022

3 மாத குழந்தை எப்படி பேச முயற்சிக்கும்? எப்படி ஊக்கப்படுத்த வேண்டும்? என்பதை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.

  • கருத்து
விளக்கக்குறிப்புகள் ()
Kindly Login or Register to post a comment.
+ ஒரு வலைப்பதிவு தொடங்கவும்

சிறந்த கல்வி மற்றும் கற்றல் Blogs

Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}