• உள்நுழை
  • |
  • பதிவு
கல்வி மற்றும் கற்றல் உடல்நலம் மற்றும் ஆரோக்கியம் குழந்தை உளவியல் மற்றும் நடத்தை

பிறந்த குழந்தைகள் என்னென்ன வழிகளில் பேச ஆரம்பிகிறார்கள்?

Parentune Support
0 முதல் 1 வயது

Parentune Support ஆல் உருவாக்கப்பட்டது
புதுப்பிக்கப்பட்டது Jun 07, 2022

பிறந்த குழந்தைகள் தங்கள் தேவைகளை அழுகை மூலம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார்கள். அதன் பிறகு ஆ, ஊ, கூ என சத்தம் ப்ட்டு நான் பேச தயாராகிக் கொண்டிருகிறே என்று நமக்கு தகவல் கொடுக்கிறார்கள். இது போன்ற தகவல்களை விபுலா Speech Therapist விரிவாகக் கூறுகிறார்

  • கருத்து
விளக்கக்குறிப்புகள் ()
Kindly Login or Register to post a comment.
+ ஒரு வலைப்பதிவு தொடங்கவும்
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}