• உள்நுழை
  • |
  • பதிவு
கல்வி மற்றும் கற்றல் குழந்தை உளவியல் மற்றும் நடத்தை

குழந்தைகள் எந்த மாதத்தில் babbling சத்தம் போட தொடகுவார்கள்?

Parentune Support
0 முதல் 1 வயது

Parentune Support ஆல் உருவாக்கப்பட்டது
புதுப்பிக்கப்பட்டது May 07, 2022

குழந்தைகள் முதன் முதலில் எப்படி பேச ஆரம்பிக்கிறார்கள்? சத்தங்கள் மூலம்  பேச தொடங்குகிறார்கள். எந்த மாதத்தில் குழந்தைகள் இவ்வாறு செய்கிறார்கள் என்பதை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்

  • கருத்து
விளக்கக்குறிப்புகள் ()
Kindly Login or Register to post a comment.
+ ஒரு வலைப்பதிவு தொடங்கவும்
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}