• உள்நுழை
  • |
  • பதிவு
கர்ப்பம்

கர்ப்ப காலம் - முதல் மூன்று வாரம் கருவின் வளர்ச்சி

Parentune Support
கர்ப்பகாலம்

Parentune Support ஆல் உருவாக்கப்பட்டது
புதுப்பிக்கப்பட்டது Sep 19, 2019

கர்ப்ப காலத்தில் முதல் மூன்று வாரங்களில் கருவின் வளர்ச்சி எப்படி இருக்கும்? கருவின் வளர்ச்சி ஒவ்வொரு வாரமும் எப்படி இருக்கும் என்று புதிதாக கருவுற்ற பெண்களுக்கு ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கும். இந்த வீடியோவில பார்த்து தெரிந்துகொள்ளலாம்.

  • கருத்து
விளக்கக்குறிப்புகள்()
Kindly Login or Register to post a comment.
+ ஒரு வலைப்பதிவு தொடங்கவும்

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}