• உள்நுழை
 • |
 • பதிவு
உடல்நலம் மற்றும் ஆரோக்கியம் கர்ப்பம்

கர்ப்பம் தரிக்க சரியான நாட்கள்? அண்டவிடுப்பை அறிய

Bharathi
கர்ப்பகாலம்

Bharathi ஆல் உருவாக்கப்பட்டது
புதுப்பிக்கப்பட்டது Mar 28, 2022

நீங்கள் குழந்தைக்காக முயற்சி செய்கிறீர்கள் என்றால், சரியான நேரத்தில் முயற்சி செய்வது எஎல்லா மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தும்.

மாதவிடாய் சுழற்சியில் ஒரு சில நாட்களில் மட்டுமே கர்ப்பமாகும் சாத்தியம் அதிகம். இந்த காலம் வளமான கருவுறுதல் சாளரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. நீங்கள் அண்டவிடுப்பின் மற்றும் அதிக வளமான நாட்களை கண்டறிந்து, அந்த நாட்களில் உடலுறவு கொள்வது குழந்தைப் பேறுக்கான வாய்ப்புகளை வியத்தகு முறையில் அதிகரிக்கும். நீங்கள் கர்ப்பம் தரிக்க முயற்சிப்பதற்கான சிறந்த நேரத்தைப் பற்றி மேலும் அறிய கீழே உள்ள தகவல்கள் உங்களுக்கு உதவும்.

கர்ப்பம் தரிக்க சாத்தியமான நேரம் எது?

கர்ப்பம் தரிக்க சரியான நேரம் உங்கள் மாதவிடாய் சுழற்சியின் வளமான சாளரத்தின் போது ஆகும், ஏனெனில் நீங்கள் கருத்தரிக்க வாய்ப்பு அதிகம். ஆனால் கருத்தரிக்க ஏற்ற காலம் வெறும் 48 மணிநேரம் மட்டுமே ஆகும். ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் மாதவிடாய் சுழற்சி என்பது வேறுபடும். ஆகையால் அவருக்கு ஏற்றவாறு அவரவர் கருத்தரிக்கும் நேரங்களும் மாறுபடும் இதனை எவராலும் துல்லியமாக கணிக்க இயலாது.

உங்கள் வளமான சாளரத்தில் அண்டவிடுப்பின் நாள் மற்றும் அதற்கு முந்தைய ஐந்து நாட்கள் அடங்கும். இருப்பினும், அண்டவிடுப்பின் போது, அதாவது அண்டவிடுப்பின் நாளில் அல்லது அதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு நீங்கள் உடலுறவு கொண்டால், கர்ப்பம் தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.

உங்கள் அண்டவிடுப்பின் காலம் ஏன் கர்ப்பமாக இருக்க சிறந்த நேரம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

தொழில்நுட்ப ரீதியாக, உங்கள் வளமான சாளரத்தின் போது நீங்கள் உடலுறவு கொண்டால் நீங்கள் கர்ப்பமாகும் சாத்தியம் அதிகம் உண்டு.  அதாவது:

 • அண்டவிடுப்பின் ஐந்து நாட்களுக்கு முன்
 • அண்டவிடுப்பின் நாள்
 • இருப்பினும், கருவுறுவதற்கான சிறந்த வாய்ப்புகள் உங்கள் அண்டவிடுப்பின் காலத்தில் இருக்கும், இதில் உங்களின் மிகவும் வளமான நாட்கள் அடங்கும், அவை:
 • அண்டவிடுப்பின் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு
 • அண்டவிடுப்பின் நாள்
 • ஏனெனில் முட்டை மற்றும் விந்தணுக்கள் குறுகிய காலத்திற்கு மட்டுமே சாத்தியமாகும்.
 • விந்து வெளியேறும் விந்தணுக்கள் பெண்களின் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் சுமார் ஐந்து நாட்கள் வாழலாம்

ஒரு முதிர்ந்த முட்டை கருப்பையில் இருந்து வெளியான பிறகு சுமார் 24 மணிநேரம்/1 நாட்களுக்கு மட்டுமே கருவுற்றிருக்கும். அண்டவிடுப்பின் போது கருமுட்டைகளில் ஒன்றிலிருந்து முதிர்ந்த முட்டை வெளியாகும் போது, அது ஃபலோபியன் குழாயில் பயணிக்கிறது, அங்கு சாத்தியமான விந்தணு இருந்தால் அது கருவுறலாம். உங்கள் அண்டவிடுப்பின் காலத்திற்கு முடிந்தவரை நெருக்கமாக உடலுறவு கொண்டால் இது நிகழும் வாய்ப்புகள் அதிகம்.

கருமுட்டை கருவுற்றால், அது ஒரு கரு உருவாவதற்கு வழிவகுக்கிறது, இது கர்ப்பத்தின் 40 வாரங்களில் ஒரு குழந்தையாக வளரும், சிலவற்றை கொடுக்கிறது அல்லது எடுக்கும்.

அண்டவிடுப்பின் பின்னர் 12-24 மணிநேரம் கடந்து, முட்டை கருவுறாமல் இருந்தால், அந்த மாதவிடாய் சுழற்சியின் போது நீங்கள் கர்ப்பமாக இருக்க முடியாது. ஏனெனில் கருவுறுதலுக்கு கருமுட்டை குழாயில் இனி கிடைக்காது. எனவே, நீங்கள் விரைவாக கர்ப்பம் தரிக்க விரும்பினால், நீங்கள் எப்போது கருமுட்டை வெளிப்படுகிறது என்பதை கண்டுபிடிப்பது முக்கியம்.

நீங்கள் அண்டவிடுப்பின் போது எப்படி அறிவது?

நீங்கள் எப்போது கருமுட்டை வெளியிடுகிறீர்கள் என்பதைக் கண்டறிவது, கர்ப்பம் தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க, எப்போது உடலுறவு கொள்ள வேண்டும் என்பதை சிறப்பாகத் திட்டமிட உதவும். உங்களின் மிகவும் வளமான நாட்களை உருவாக்க, உங்கள் சராசரி மாதவிடாய் சுழற்சியின் நீளத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். உங்கள் மாதவிடாய் சுழற்சியைக் கண்காணிக்க, நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்:

 • ஒரு விளக்கப்படம்
 • ஒரு நாட்குறிப்பு
 • இலவச கால கண்காணிப்பு பயன்பாடு(app)

உங்கள் மாதவிடாய் சுழற்சியின் சராசரி நீளத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது

வழக்கமான மாதவிடாய் சுழற்சிகளுக்கு:

உங்கள் மாதவிடாய் சுழற்சிகள் சீராக இருந்தால், ஒரு மாதவிடாயின் முதல் நாள் (நாள் 1) முதல் உங்கள் அடுத்த மாதவிடாய் (உங்கள் சுழற்சியின் கடைசி நாள்) தொடங்குவதற்கு முந்தைய நாள் வரையிலான கால அளவைக் கணக்கிடுங்கள். இது உங்கள் மாதவிடாய் சுழற்சியின் நீளம். மாதவிடாய் சுழற்சியின் சராசரி நீளம் பொதுவாக 28 நாட்களாகக் கருதப்படுகிறது.

ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய் சுழற்சிகளுக்கு: உங்கள் மாதவிடாய் சுழற்சிகள் நீளமாக இருந்தால், மூன்று மாதவிடாய் சுழற்சிகளில் நாட்களின் எண்ணிக்கையைச் சேர்த்து, மொத்தத்தை மூன்றால் வகுக்கவும். இது உங்கள் சராசரி மாதவிடாய் சுழற்சியை உங்களுக்கு வழங்குகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, சுழற்சி 1 என்பது 27 நாட்கள், சுழற்சி 2 என்பது 28 நாட்கள் மற்றும் சுழற்சி 3 என்பது 32 நாட்கள் என்றால், உங்கள் சராசரி சுழற்சி நீளம்:

27 + 28 + 32 = 87

மேலும், 87ஐ 3 வகுத்தால் 29 நாட்கள்..

உங்கள் மிகவும் வளமான நாட்களை எவ்வாறு கணக்கிடுவது

உங்கள் மாதவிடாய் சுழற்சியின் சராசரி நீளத்தை நீங்கள் கணக்கிட்டவுடன், நீங்கள் எப்போது அண்டவிடுப்பைத் தொடங்குவீர்கள் மற்றும் மிகவும் வளமானதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்கலாம். மாதவிடாய் தொடங்குவதற்கு சுமார் 14 நாட்களுக்கு முன்பு அண்டவிடுப்பின் நிகழும் என்பதால், மீண்டும் எண்ணுவதன் மூலம் உங்களின் மிகவும் வளமான நாட்களைக் கண்டறியலாம்.

உதாரணமாக, உங்கள் மாதவிடாய் சுழற்சியின் சராசரி நீளம் 28 நாட்களாக இருந்தால்:

அண்டவிடுப்பின் நாள் = நாள் 14

மிகவும் வளமான நாட்கள் = நாட்கள் 12, 13 மற்றும் 14.

இதேபோல், உங்கள் மாதவிடாய் சுழற்சியின் சராசரி நீளம் 35 நாட்களாக இருந்தால்:

அண்டவிடுப்பின் நாள் = நாள் 21

மிகவும் வளமான நாட்கள் = நாட்கள் 19, 20 மற்றும் 21

குறிப்பு: உங்கள் சுழற்சிகள் ஒழுங்கற்றதாக இருந்தால் அல்லது நீங்கள் அண்டவிடுப்பின் போது கண்டுபிடிக்க கடினமாக இருந்தால், ஒவ்வொரு 2-3 நாட்களுக்கும் உடலுறவு கொள்ள முயற்சிக்கவும். இது உங்கள் அனைத்து அடிப்படைகளையும் உள்ளடக்கி, கர்ப்பம் தரிக்கும் வாய்ப்புகளை மேம்படுத்தும்.

நீங்கள் அண்டவிடுப்பின் போது கண்டுபிடிக்க வழிகள்

எங்கள் அண்டவிடுப்பின் கால்குலேட்டரைப் (Ovulation Calculator) பயன்படுத்தவும்

எங்களின் அண்டவிடுப்பின் காலகால்குலேட்டர் (Ovulation Calculator) உங்களின் மிகவும் வளமான நாட்களை, அதாவது நீங்கள் கருத்தரிக்க வாய்ப்புள்ள நாட்களை தீர்மானிக்க உதவும். கர்ப்பம் தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க, உடலுறவு கொள்ள சரியான நேரத்தை திட்டமிட இது உதவும்.

உங்கள் யோனியிலிருந்து வெளியேறும் (vaginal discharge) மாற்றங்களைக் கண்காணிக்கவும்

உங்கள் யோனிலிருந்து வெளியேறுவதை (vaginal discharge) வைத்து நீங்கள் விரைவில் அண்டவிடுப்பைத் தொடங்கப் போகிறீர்கள் என்று சொல்லலாம்:

 • தெளிந்த
 • வளவளப்பு
 • முட்டையின் வெள்ளைக்கரு சீரற்ற தன்மை போன்றது.

இந்த வகை யோனி சளியில் விந்தணு எளிதில் பயணிக்கும் என்பதால், முயற்சி செய்து கருத்தரிக்க இதுவே சிறந்த நேரம்.

அண்டவிடுப்பின் சோதனைக் கருவியைப் பயன்படுத்தவும்

ஓவர்-தி-கவுண்டர் அண்டவிடுப்பின் சோதனைக் கருவியைப் பயன்படுத்துவது, நீங்கள் எப்போது அண்டவிடுப்பைத் தொடங்கப் போகிறீர்கள் என்பதைக் கண்டறியவும், உங்கள் கருத்தரிப்பு வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க எப்போது உடலுறவு கொள்ள வேண்டும் என்பதைத் திட்டமிடவும் உதவும்.

அண்டவிடுப்பின் சோதனைகள் சிறுநீரில் லுடினைசிங் ஹார்மோன் (LH) இருப்பதைக் கண்டறியும். நீங்கள் ஒரு நேர்மறையான முடிவைப் பெற்றால், அடுத்த 24-36 மணி நேரத்திற்குள் (1-2 நாட்கள்) நீங்கள் அண்டவிடுப்பைத் தொடங்கலாம் என்று அர்த்தம்.

விரைவில் கர்ப்பம் தரிக்க உதவும் குறிப்புகள்

ஆரோக்கியமாகவும், ஆரோக்கியமாகவும் இருக்க சில வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்களைச் செய்தால், அது ஆரோக்கியமான குழந்தையை கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும்.

விரைவில் கர்ப்பம் தரிக்க சில குறிப்புகள்:

 • புகைபிடிப்பதை நிறுத்து
 • காஃபின் தவிர்க்கவும்
 • மதுவைத் தவிர்க்கவும்
 • ஆரோக்கியமாக சாப்பிடுங்கள்
 • மனச்சோர்வு
 • உங்கள் எடையை நிர்வகிக்கவும்
 • பொழுதுபோக்கு மருந்துகளை தவிர்க்கவும்சுற்றுச்சூழலில் உள்ள இரசாயனங்கள் வெளிப்படுவதைத் தவிர்க்கவும
 • கருவுறுதல்-நட்பு லூப்ரிகண்டுகளைப் பயன்படுத்துங்கள்
 • நல்ல வாய் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்கவும்
 • சுய நோயறிதலைத் தவிர்க்கவும்
 • கர்ப்பத்திற்கு பாதுகாப்பான மருந்துகளை மட்டுமே பயன்படுத்தவும்

கர்ப்பம் தரிக்க என்ன சாப்பிட வேண்டும்

கருத்தரிக்க விரும்பும் தம்பதிகள் இருவரும் ஆரோக்கியமான உணவுகளை உண்ண வேண்டும். கருவை சுமப்பது பெண் என்றாலும்,  ஆரோக்கியமான பாலியல் உறவை கொண்டிருந்தாலும் தம்பதியர் கருவுறுதலை ஊக்குவிக்கும் உணவுகளையும் அவசியம் பின்பற்ற வேண்டும். ஊட்டச்சத்துள்ள உணவுககள் கருவுறுதலை வேகமடையச் செய்யும். கருவும், கருவில் உள்ள குழந்தையின் எதிர்காலம் ஆரோக்கியமாக இருக்க இப்பொதிலிருந்தே சரியான உணவுகளை சாப்பிட தொடங்க வேண்டும்.

 • வைட்டமின்கள் - ஃபோலிக் அமிலம் மற்றும் வைட்டமின் சி, வைட்டமின் டி, பீட்டா கரோட்டின், ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலங்கள், துத்தநாகம் செலினியம் சத்துக்கள் அவசியம் தேவை
 • காய்கறிகளில், வைட்டமின் சி மற்றும் ஃபோலிக் அமிலம் நிறைந்த காய்கறிகள். பச்சை இலை காய்கறிகள், தக்காளி, ப்ரக்கோலி, பசலைக்கீரை, கேரட், முட்டைகோஸ், உருளைக்கிழங்கு
 • பழங்களில் மாதுளை, வாழைப்பழம், அவகோடா, பெர்ரி சேர்க்கலாம்
 • நட்ஸ் வகைகள் - வைட்டமின் இ மற்றும் ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலங்கள் நிறைந்த பாதாம், வால்நட், ஆளி விதைகள், பூசணி விதைகள்
 • பால் வகைகள்
 • அசைவ உணவுகள் - கடல் உணவில் வைட்டமின் பி 12 உள்ளது. இறைச்சி சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.
 • கருத்து
விளக்கக்குறிப்புகள் ()
Kindly Login or Register to post a comment.
+ ஒரு வலைப்பதிவு தொடங்கவும்

சிறந்த உடல்நலம் மற்றும் ஆரோக்கியம் Blogs

Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}