• உள்நுழை
  • |
  • பதிவு
பெற்றோர் கல்வி மற்றும் கற்றல் குழந்தை உளவியல் மற்றும் நடத்தை சிறப்பு தேவைகளை

ஆட்டிசம் குழந்தைகளின் அறிகுறிகள் மற்றும் பயிற்சிகள் என்னென்ன? நிபுணர் கூறுகிறார்

Radha Shri
1 முதல் 3 வயது

Radha Shri ஆல் உருவாக்கப்பட்டது
புதுப்பிக்கப்பட்டது Apr 01, 2022

ஆட்டிசம் குறைப்பாடுள்ள குழந்தைகளின் செயல்பாடுகள் நடவடிக்கைகள் எப்படி இருக்கும். அதனை பெற்றோர்கள் எப்படி கண்டறிய வேண்டும். மேலும் ஆட்டிசம் குழந்தைகளுக்கான சிகிச்சைமுறைகள் மற்றும் பயிற்சிகள் என்னென்ன?  விரிவாக கூறுகிறார் Dr.Krupa Venkatraman, Speech therapist and Audiologist, 

  • கருத்து
விளக்கக்குறிப்புகள் ()
Kindly Login or Register to post a comment.
+ ஒரு வலைப்பதிவு தொடங்கவும்
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}