• உள்நுழை
  • |
  • பதிவு
பெற்றோர் குழந்தை உளவியல் மற்றும் நடத்தை

உங்களுடைய குழந்தை வளர்ப்பு முறை என்ன? எது சிறந்தது ?

Radha Shree
3 முதல் 7 வயது

Radha Shree ஆல் உருவாக்கப்பட்டது
புதுப்பிக்கப்பட்டது Apr 23, 2019

குழந்தையை வளர்ப்பதில் 4 முறைகள் இருக்கின்றது. ஒவ்வொரு பெற்றோரும் ஒவ்வொரு விதமாக தங்கள் குழந்தைகளை வளர்க்கின்றார்கள். ஆனால்  நாம் சரியாக தான் வளர்க்கிறோமா ? அல்லது எபப்டிப்பட்ட அணுகுமுறை சிறந்தது போன்ற ஒரு குழப்பம் அடிக்கடி வரும்.  இந்த 4 குழந்தை வளர்ப்பு முறையில் உங்கள் வளர்ப்பு முறை என்ன ? எது குழந்தைகளின் நலனுக்கு சிறந்தது என்பதை உளவியல் நிபுணர் கூறுகின்றார்.

  • 2
விளக்கக்குறிப்புகள்()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Apr 25, 2019

9

  • அறிக்கை

| Apr 25, 2019

08

  • அறிக்கை
+ ஒரு வலைப்பதிவு தொடங்கவும்

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}