• உள்நுழை
  • |
  • பதிவு
பெற்றோர் குழந்தை உளவியல் மற்றும் நடத்தை

உங்களுடைய குழந்தை வளர்ப்பு முறை என்ன? எது சிறந்தது ?

Radha Shri
3 முதல் 7 வயது

Radha Shri ஆல் உருவாக்கப்பட்டது
புதுப்பிக்கப்பட்டது Feb 28, 2021

நிபுணர் குழுவால் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டது

குழந்தையை வளர்ப்பதில் 4 முறைகள் இருக்கின்றது. ஒவ்வொரு பெற்றோரும் ஒவ்வொரு விதமாக தங்கள் குழந்தைகளை வளர்க்கின்றார்கள். ஆனால்  நாம் சரியாக தான் வளர்க்கிறோமா ? அல்லது எபப்டிப்பட்ட அணுகுமுறை சிறந்தது போன்ற ஒரு குழப்பம் அடிக்கடி வரும்.  இந்த 4 குழந்தை வளர்ப்பு முறையில் உங்கள் வளர்ப்பு முறை என்ன ? எது குழந்தைகளின் நலனுக்கு சிறந்தது என்பதை உளவியல் நிபுணர் கூறுகின்றார்.

அவரது உள்ளடக்கம் பெற்றோர் நிபுணர் குழுவின் மருத்துவர்கள் மற்றும் நிபுணர்களால் சரிபார்க்கப்பட்டு சரிபார்க்கப்பட்டது. எங்கள் குழுவில் நியோனாட்டாலஜிஸ்ட், மகப்பேறு மருத்துவர், குழந்தை மருத்துவர், ஊட்டச்சத்து நிபுணர், குழந்தை ஆலோசகர், கல்வி மற்றும் கற்றல் நிபுணர், பிசியோதெரபிஸ்ட், கற்றல் குறைபாடு நிபுணர் மற்றும் மேம்பாட்டு பீட் ஆகியோர் உள்ளனர்.

  • 2
விளக்கக்குறிப்புகள் ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Apr 25, 2019

08

  • Reply
  • அறிக்கை

| Apr 25, 2019

9

  • Reply
  • அறிக்கை
+ ஒரு வலைப்பதிவு தொடங்கவும்

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}