• உள்நுழை
  • |
  • பதிவு
பெற்றோர் குழந்தை உளவியல் மற்றும் நடத்தை

உங்களுடைய குழந்தை வளர்ப்பு முறை என்ன? எது சிறந்தது ?

Radha Shri
3 முதல் 7 வயது

Radha Shri ஆல் உருவாக்கப்பட்டது
புதுப்பிக்கப்பட்டது Feb 28, 2021

குழந்தையை வளர்ப்பதில் 4 முறைகள் இருக்கின்றது. ஒவ்வொரு பெற்றோரும் ஒவ்வொரு விதமாக தங்கள் குழந்தைகளை வளர்க்கின்றார்கள். ஆனால்  நாம் சரியாக தான் வளர்க்கிறோமா ? அல்லது எபப்டிப்பட்ட அணுகுமுறை சிறந்தது போன்ற ஒரு குழப்பம் அடிக்கடி வரும்.  இந்த 4 குழந்தை வளர்ப்பு முறையில் உங்கள் வளர்ப்பு முறை என்ன ? எது குழந்தைகளின் நலனுக்கு சிறந்தது என்பதை உளவியல் நிபுணர் கூறுகின்றார்.

  • 2
விளக்கக்குறிப்புகள் ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Apr 25, 2019

08

  • Reply
  • அறிக்கை

| Apr 25, 2019

9

  • Reply
  • அறிக்கை
+ ஒரு வலைப்பதிவு தொடங்கவும்
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}