சிறப்பு தேவைகளை

ஆண் குழந்தை பெயர்கள் ச. சி. சா. சீ. த .தே.தோ வரிசையில் வித்தியாசமான பெயர் வேண்டும்

0 to 1 years

Created by
Updated on Dec 14, 2020

  • 3
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Dec 14, 2020

Hi Nivas ! How are you?

  • Reply
  • Report

| Dec 14, 2020

Hi Nivas , எளிதான பெயரைத் தேர்வுசெய்க,சில பெயர்கள் கூப்பிட எளிதாக இருக்க மாதிரி கீழே குறிப்பிட்டுள்ளேன். உங்களுக்கு பிடிக்கும் என்று நினைக்கிறேன். சச்சித்,,சசிதர்,சமரெந்து,சர்வின், சஜன், சிராஜ்,சுகேஷ்.. தபீத், தக்ஷன், தன்யன்,

  • Reply
  • Report

| Mar 19, 2021

Hi Nivas! சில பெயர்களை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதில் உங்களுக்கு விருப்பமான பெயர்களை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம். சர்வேஷ்,சகாய், சித்தார்த், சாகத், சீமாஸ், தனுஷ் ,தேவ், தோமேஸ், தோஹில்

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}