உடல்நலம் மற்றும் ஆரோக்கியம்

எடை அதிகரிக்க

1 to 3 years

Created by
Updated on Aug 21, 2019

எனது மகனுக்கு 1. 5வயதுஆகியும்நடக்கவில்லை எடை மிக குறைவாக உள்ளான் எடை கூட வழிமுறைகள் கால் பலப்பட வாழிமுறை

  • 1
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Sep 03, 2019

6 months mudinthu 7 months start aguthu. twins baby wt increasevpanna enna kudukalam m

  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}