உடல்நலம் மற்றும் ஆரோக்கியம்

எடை குறைக்க வயிறு வராமல் இருக்க

All age groups

Created by
Updated on May 13, 2019

hai madam,enaku seven month baby iruku. normal delivery tha. intha seven monthla nan weight increase aite iruken and stomachkum perusu akuthu. how to reduce?

  • 1
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Jun 07, 2019

plz mam weight increase panna ena seaijalm

  • Report

More Similar Talks

Top உடல்நலம் மற்றும் ஆரோக்கியம் Talks

+ Start a Talk

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans

Top உடல்நலம் மற்றும் ஆரோக்கியம் Blogs

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}