குழத்தை நலம்

எனக்கு 8 மாதத்தில் 1:300 kg குழந்தை பிறந்தது... இப்ப 5மாதம் குழந்தை எடை எவ்வளவு இருக்கனும்... ??

0 to 1 years

Created by
Updated on Sep 01, 2020

  • 2
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Sep 01, 2020

Hi praveena ! How are you?

  • Reply
  • Report

| Sep 01, 2020

ஹாய் பிரவீனா! உங்க குழந்தை 8 மாதத்தில் பிறந்திருக்கிறது . குறைந்தபட்சம் 3 Kg இருந்து 4 Kg வரை இருக்கலாம். குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் நன்றாக கொடுங்கள்.

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Varsha Karnad

Featured Mombassador

Pregnancy

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}