குழத்தை நலம்

என் குழந்தைக்கு இரண்டு மாதங்கள் ஆகிறது. இன்னும் ஊறவில்லை என்ன செய்வது

0 to 1 years

Created by
Updated on Jul 01, 2020

  • 4
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Jul 01, 2020

Hi nandhini ! How are you?

  • Reply
  • Report

| Jul 01, 2020

ஹாய் நந்தினி! உங்கள் கேள்வி எனக்குப் புரியவில்லை. உங்கள் கேள்வியை மறுபடியும் கேளுங்கள்.

  • Reply
  • Report

| Jul 01, 2020

நந்தினி! நீங்கள் உடல் எடையை குறிப்பிடுகிறீர்களா?

  • Reply
  • Report

| Jul 06, 2020

Yes

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}