குழத்தை நலம்

என் குழந்தைக்கு 1வயது 6 மாதங்கள் ஆகிறது. அவள் தினமும் மலம் கழிப்பது இல்லை. அதற்கு எதும் தீர்வு கூறுங்கள்

1 to 3 years

Created by
Updated on Mar 03, 2019

என் குழந்தைக்கு 1வயது 6 மாதங்கள் ஆகிறது. அவள் தினமும் மலம் கழிப்பது இல்லை. அதற்கு எதும் தீர்வு கூறுங்கள்

  • 3
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Mar 25, 2019

banana kodunga mrg hot water kodunga sis

  • Reply
  • Report

| Apr 12, 2019

give soaked dry grapes water juice

  • Reply
  • Report

| Apr 14, 2019

liquid ah niraya kudunga pothumaana thanneer irunthale motion problem varathu. urine normal ah thane poranga.

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Varsha Karnad

Featured Mombassador

Pregnancy

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}