குழத்தை நலம்

என் குழந்தைக்கு 4 மாதம் முடிந்து 5 மாதம் தொடங்க உள்ளது. supporting food கொடுக்க லாமா?

0 to 1 years

Created by
Updated on Apr 26, 2020

  • 1
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Apr 26, 2020

உங்கள் குழந்தைகள் 6 month phati அல்லது முடியும் வரை வெயிட் செய்யவும். பிறகு நீங்கள் சேமி solid food start பண்ணலாம். மேலும் கீழ் உள்ள லிங்கில் ரெஜிஸ்டர் செய்யவும் live chatil எக்ஸ்பர்ட் பெடியாற்றிக் டாக்டர் கிட்ட வெரா உங்க சதேகங்களை கேளுங்கள். I suggest you have a look too: https://www.parentune.com/livechat/landing/200?utm_source=native&utm_medium=native-share&ptref=sa120024dm5005k

  • Reply | 2 Replies
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Varsha Karnad

Featured Mombassador

Pregnancy

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}