குழத்தை நலம்

என் குழந்தை பிறந்து 92 நாள் ஆகிறது. மோசன் போகும் போது 1 வாரமா நுரையா தண்ணியா போறா மேடம்...

0 to 1 years

Created by
Updated on Jan 03, 2020

  • 1
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Jan 03, 2020

வண்க்கம் Sudha குழந்தை நுரையா மோசன் போவது நோர்மல். அதிகம் அகா லாக்டோஸ் இருப்பது குறிக்கிறது. தாய்ப்பால் ரெண்டு விதமாக உற்பத்தி அகிறது:போரேமில்க்,ஹிந்திமில்க். அதிகம் போரேமில்க் குடித்தால் இப்படி அகும். ஒரு மார்பில் 20 நிமிஷம் குடித்தபிறகு அடுத்த மார்பில் கொடுக்கவும்

  • Reply | 1 Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}