குழந்தை உளவியல் மற்றும் நடத்தை

என் மகளின் எடை 8. 850. ...அவளுக்கு அடிகடி வாயில் புண் வருது 1 st சின்னதா வெள்ளையா வருது அப்புறம் சிவப்பா ஆகுது அதுக்கு என்ன பண்றது சொல்லுங்க

1 to 3 years

Created by
Updated on Apr 08, 2019

என் மகளின் எடை 8. 850. ...அவளுக்கு அடிகடி வாயில் புண் வருது 1 st சின்னதா வெள்ளையா வருது அப்புறம் சிவப்பா ஆகுது அதுக்கு என்ன பண்றது சொல்லுங்க

  • 5
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Apr 14, 2019

hi parents

  • Report

| Apr 14, 2019

hi parents

  • Report

| Apr 12, 2019

இல்லை

  • Report

| Apr 12, 2019

அவங்க பால் பாட்டில் பழக்கம் இருக்கா சிஸ்டர்

  • Report

| Apr 08, 2019

hi Sumathi. குழந்தை நல மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெறவும்

  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}