குழந்தை உளவியல் மற்றும் நடத்தை

என் மனைவிக்கு 9மாதம் துவங்கது வயிற்றில் அடிப்பகுதியில் இரவு நேரத்தில் வலி ஏற்படும் அடிக்கடி ஏதேனும் பிறச்சனை இருக்கும்மோ

Pregnancy

Created by
Updated on Feb 14, 2020

  • 2
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Feb 14, 2020

Hi விஜயசாந்தி, neenge doctor ketai kamchingla?

  • Reply
  • Report

| Feb 23, 2020

வணக்கம் pandiya நீங்கள் டாக்டர் அஹ பாருங்க. வலி வந்தாலும் இப்டி தான் செயும்

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Varsha Karnad

Featured Mombassador

Pregnancy

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}