கர்ப்பம்

கர்ப்பம்

Pregnancy

Created by
Updated on Mar 15, 2020

எனக்கு 17Weeks. என்னால் துடிப்பை உணர முடிய வில்லை. அது எதனால் எனக்கு பயமாக உள்ளது.

  • 2
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Mar 15, 2020

Hi Muthu ! How r u doing!

  • Reply | 2 Replies
  • Report

| Mar 15, 2020

புரியவில்லை மேடம்

  • Reply
  • Report

| Mar 15, 2020

பதில் செல்லுங்கள்

  • Reply
  • Report

| Apr 01, 2020

Fulla water kudinga full. rest eduka

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Namrita
Proparent
Featured content of the day

Parentoon of the day

Lighter side of parenting

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}