கர்ப்பம்

கர்ப்பிணி பெண்கள் எந்த மாதத்தில் இருந்து பேரிச்சம் பழம் சாப்பிடலாம்?but enaku cervical length கம்மியா eruku

Pregnancy

Created by
Updated on Jun 08, 2020

  • 1
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Jun 08, 2020

Hi Glory !மாம்பழம் உங்களுக்கு பொருந்தினால், நீங்கள் மிதமான அளவில் அவற்றை உட்கொள்ளலாம்.

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}