பெற்றோர்

குளிர்காலத்தில் ஏற்படும் சளி பிரச்சினைகளை சரி செய்வதற்கான வீட்டு வைத்திய முறைகள்

0 to 1 years

Created by
Updated on Dec 20, 2019

  • 4
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Jan 05, 2020

வணக்கம் Falila சளி மற்றும் இருமல் சேரி ஆக தேங்க எண்ணெய் எடுத்து அதில் கற்பூரவல்லி, ஓமம், துளசி, வெத்தலை, பூண்டு இவற்றை போட்டு கசாவும். பிறகு இந்த என்னய்யா அருணா உடன் குழந்தையால் பொறுக்கும் சூட்டில் குழந்தையின் காதின் பின் புறம், பேரு விரல், நெஞ்சில், கழுத்தில், முதுகில் தேய்க்கவும். இது கண்டிப்பாக சளி இருமல் சேரி செய்யக்கூடியது. நீங்கள் இந்தா பதிவை குடை படிக்கலாம் Blogs-https://www.parentune.com/parent-blog/உங்கள்-குழந்தைக்கு-இருமல்-சளி-பிரச்சனைக்கான-வீட்டு-வைத்தியம்/5071

  • Report

| Jan 05, 2020

idhu Tamilil kidaikkuma

  • Report

| Jan 02, 2020

Hi Punitha for cold you can try applying very mild warm coconut oil made up of betel leaves,tulasi,ajwain,mexican mint. you add all this to coconut oil ,boil them and store them .apply this oil everyday behind the ears,neck, shoulder,chest and in feet of baby. i tried this for my baby and it really works well.

  • Report

| Dec 21, 2019

Hi Punitha, You can try this remedies. Take some ajwain seeds and garlic cloves and roast them in mustard oil. Grind, and apply the paste on the soles of your baby’s feet and chest. It will provide a great deal of relief to your child. Take some garlic and make a potli (small cloth sack) of it and place it near your baby during the night. Your baby will feel better and more relaxed the next day. If this don't help please see your doctor as baby is small to try home remedies. Take care.

  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Haritima Pandey
Proparent
Featured content of the day
Parentoon of the day
Lighter side of parenting

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}