குழத்தை நலம்

குழந்தைகளுக்கு talcum powder use பண்ணலாமா??

3 to 7 years

Created by
Updated on Oct 23, 2020

  • 2
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Oct 23, 2020

Hi jeeji Naresh ! Hope you are doing well.

  • Reply
  • Report

| Oct 24, 2020

Hi Jeeji! குழந்தைகள் சருமம் sensitive வாக இருக்கும் ,அலர்ஜி ஏற்படலாம்.. முகத்தில் போடும் போது மூச்சில் உள்ளிழுத்தால் சுவாச கோளாறு ஏற்பட வாய்ப்புண்டு...

  • Reply | 1 Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Varsha Karnad

Featured Mombassador

Pregnancy

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP

Top குழத்தை நலம் Blogs

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}