குழத்தை நலம்

குழந்தை நலம்

0 to 1 years

Created by
Updated on Jun 12, 2019

எனது குழந்தைக்கு 104 நாட்கள் ஆகின்றன, முதல் முறை தடுப்பூசி போடும் போது 3நாட்கள் காய்ச்சல் விட்டு விட்டு இருந்தது. இன்று காலையில் இரண்டாவது தடுப்பூசி போட்டுள்ளது, ஆனால் இதுவரை காய்ச்சல் ஏதும் வரவில்லை, இது சாதாரணமான ஒன்று தானா?

  • 3
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Jul 30, 2019

normal Dan sis

  • Reply
  • Report

| Aug 07, 2019

Same problem ennoda babykum

  • Reply
  • Report

| Aug 13, 2019

normal than...

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}