கர்ப்பம்

சந்தேகம்

Pregnancy

Created by
Updated on Sep 26, 2019

௭னக்கு 75 நாட்கள் ஆகின்றது 43 வது நாளில் பரிசோதித்த போது இ௫ கோடு வந்த து ஆனால் ஸ்கேனில் தெரியவில்லை 90 நாள் கழித்து மருத்துவர் வர சொன்னார். வயிறு வலி ,வாந்தி உள்ளது பயமாக உள்ளது காரணம் என்ன

  • 3
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Nov 01, 2019

After 10 days you will check using pregnancy kid

  • Report

| Oct 16, 2019

Vomit pandradhu common dha. Payapada vendam. 90 naal kalichu scanla kandipa terinjudum. Neenga stress aahama irunga

  • Report

| Oct 02, 2019

Ennagu 40 days akthu pragency test card test panna negative vanthudechi head pain,stomach pain abdomen pain leg pain iruku

  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}