சிறப்பு தேவைகளை

தமிழ்

Pregnancy

Created by Ram
Updated on May 27, 2019

நான் 5 மாதம்... இரவில் இடுப்பு வலி கால் வலி அதிகமாக உள்ளது... இதற்கு மாத்திரை எடுக்கலாமா?

  • 2
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Jul 16, 2019

yanudaya scanil uterus bulky iruku doctor yathum solala ithanala problem varuma

  • Report

| Jun 24, 2019

மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெற்ற பிறகு மருந்து உட்கொள்ளவும்

  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Top சிறப்பு தேவைகளை Blogs
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}