குழத்தை நலம்

தாய்ப்பால் பத்தவில்லை இந்த 1 மாதமாக அதனாலதான் டாக்டர் ஃபார்முலா பால்

0 to 1 years

Created by
Updated on May 23, 2020

  • 1
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| May 23, 2020

Hi Tamil soniya !குழந்தைக்கு ஒரு வயது வரையில் தயவுசெய்து குழந்தைக்கு சோயா பால் கொடுக்க வேண்டாம்.

  • Reply | 1 Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Varsha Karnad

Featured Mombassador

Pregnancy

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}