கர்ப்பம்

நான் ஆறு மாத கர்ப்பிணி தூங்கும் நிலை எப்படி என்று சரியாக தெரியவில்லை ஒரு சிலர் ஒருக்களித்துப் படுக்க வேண்டும் என்கிறார்கள் ஒரு சிலர் மாதம் நெருங்கும்போது படுத்தால் போதும் என்கிறார்கள் நீங்கள் எனது சந்தேகத்தை தீர்த்து வையுங்கள் எப்படி தூங்க வேண்டும்

Pregnancy

Created by
Updated on Aug 03, 2020

  • 2
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Aug 03, 2020

Hi Rachel ! Hope you are doing well!

  • Reply | 1 Reply
  • Report

| Aug 03, 2020

உங்கள் இடது பக்கத்தில் முடிந்தவரை தூங்குங்கள், இது கருவுக்கு இரத்த விநியோகத்தை அதிகரிக்கிறது. உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் வலைப்பதிவு இங்கே. Blogs- https://www.parentune.com/parent-blog/what-is-the-correct-way-to-sleep-during-pregnancy/2869

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}