பொம்மைகள் மற்றும் குழந்தைகள் வி

நான் கர்ப்பமாக உள்ளேன். தற்போது 23 வது வாரத்தில் உள்ளேன் .ஆனால்

Pregnancy

Created by
Updated on Nov 06, 2018

நான் கர்ப்பமாக உள்ளேன். தற்போது 23 வது வாரத்தில் உள்ளேன் .ஆனால், இதுவரை குழந்தை வளர்ச்சியைப் பற்றி எனக்கு எதுவும் தெரியாது. நான் இது குறித்து ,மிகவும் பதட்டமாக உள்ளேன். இப்பொழுது நான் என்ன செய்யவேண்டும்?

  • 5
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Apr 23, 2019

I'm 7th week pregnant

  • Report

| Apr 04, 2019

32வாரம் கர்ப்பிணி குழந்தை நகறுவது குறைந்து இன்று முற்றிலும் நகரவில்லை எனக்கு மிகவும் பயமாக உள்ளது

  • Report

| Mar 19, 2019

நான் கர்ப்பகாலத்தில்18 வது வாரத்தில் உள்ளேன் இதுவரை குழந்தை துடிப்பு பற்றி ஒன்றும் தெரியவில்லை இதை அறிய என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள்

  • Report

| Mar 06, 2019

injunction pathi sollunga

  • Report

| Jan 13, 2019

Hi nan 6 month pregnant 6 month la 11kg increased ithu normal ahh

  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Top பொம்மைகள் மற்றும் குழந்தைகள் வி Blogs
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}