பெற்றோர்

நீங்கள் குழந்தைக்கு ஒளி ஏற்றும் போது என்ன சொல்லி புறியவைதிங்க? உங்கள் comments போடவும்.

3 to 7 years

Created by
Updated on Apr 06, 2020

  • 2
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Apr 06, 2020

Hi Anusha G ! How r u doing!

  • Reply
  • Report

| Apr 06, 2020

Hi @Anusha , நான் நாம் குடும்பம் மற்றும் நாடுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கும் செவிலியர் , மருத்துவர்கள் நன்றி தெரிவிக்க இவ்வகை செய்கிறோம்.

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}