குழத்தை நலம்

புசுபுசுன்னு சத்து பிடிக்க வேண்டும்

0 to 1 years

Created by
Updated on May 07, 2020

  • 2
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| May 07, 2020

Hi Tamil soniya !

  • Reply
  • Report

| May 07, 2020

உங்கள் கேள்வி தெளிவாக இல்லை, தயவுசெய்து அதை மறுபெயரிட்டு தெளிவாக கேளுங்கள்.

  • Reply | 1 Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}