உடல்நலம் மற்றும் ஆரோக்கியம்

மோசன் ப்ரப்ளாம்

0 to 1 years

Created by
Updated on Oct 10, 2019

பிறந்த குழந்தைகள் ஏன் மோசன் பிரச்சனைகள் வருகிறது

  • 2
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Dec 02, 2019

Hi geetha ! Please use english or hindi language. ' m unable to understand

  • Report

| Dec 02, 2019

தாய்ப்பால் அருந்தும் குழந்தைகளுக்கு தாய் சாப்பிடும் உணவு மலச்சிக்கலுக்கு ஒரு காரணம். தாய்ப்பால் கொடுப்பவராக இருந்தால் தண்ணீர் நிறைய குடிக்க வேண்டும். பிறந்த குழந்தைகளுக்கு உரை மருந்து கொடுப்பார்கள். எனக்கு 4 மாத குழந்தை இருக்கின்றது. நான் தினமும் உரை மருந்து கொடுக்கிறேன். தாய்ப்பால் மட்டும் தான் கொடுக்கிறேன். என்னுடைய உணவில் ஜீரணம் ஆகும் உணவே முதன்மையாக இடம்பெறும்.

  • Report

More Similar Talks

Top உடல்நலம் மற்றும் ஆரோக்கியம் Talks

+ Start a Talk

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans

Top உடல்நலம் மற்றும் ஆரோக்கியம் Blogs

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}