கர்ப்பம்

வணக்கம் , என் மனைவி இப்பொழுது 6 மாதம் 2 வாரங்கள் கர்ப்பமாக இருக்கிறார். சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் தலை சுற்றல் வருகிறது. எதனால் என்று சொல்ல முடியுமா?..

Pregnancy

Created by
Updated on Nov 12, 2019

சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் தலை சுற்றல்

  • 2
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Nov 12, 2019

Yes Madam. Sorry. 5 Months 2 Weeks

  • Report

| Nov 12, 2019

Hi Balamurali, Do you mean she is getting dizziness after having food?

  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}