குழத்தை நலம்

வணக்கம். நன்றாக பால் குடித்து கொண்டு இருந்த எங்கள் குழந்தை இப்போது சரியாக பால் குடிக்கவில்லை. பிறந்து 65 நாட்கள் ஆகிறது. தடுப்பூசி போட்ட பிறகு தான் சரியாக பால் குடிக்கவில்லை. உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லவும்...

0 to 1 years

Created by
Updated on Mar 06, 2020

  • 1
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Mar 07, 2020

Hi Vasanth, is your baby on breastfeed or formula feed? to reduce the vaccination pain. You may do gentle massage or cold compress on the vaccination site. It is usual for a baby to be uncomfortable after a vaccine, try to make baby comfortable and breastfeed the baby. If still uncomfortable, please consult with your Pedeatrician.

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Varsha Karnad

Featured Mombassador

Pregnancy

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}