பெற்றோர்

வணக்கம் மேடம் என் குழந்தை க்கு 9 மாதம் ஆகிறது அவங்க ளுக்கு அசைவ உணவுகள் கொடுக்கலாம என்ன என்ன கொடுக்கலாம் மேடம்

0 to 1 years

Created by
Updated on May 11, 2022

  • 2
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| May 11, 2022

Hello Jansi!

  • Reply | 1 Reply
  • Report

| May 11, 2022

Jansi கொடுக்கலாம். அசைவ உணவா இப்போதைக்கு மீன் மற்றும் முட்டை. மட்டும் கொடுக்கவும். மீன் அதிகம் முட்கள் இல்லாதவையாகவும், குழம்பாக மட்டுமே செய்து பரிமாறவும். மட்டன் அல்லது கோழி தவிர்க்கவும்.

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}