అవుట్డోర్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఈవె

దయచేసి నా కొడుకుకు ఆవు ఇవ్వాలని చెప్పండి, అతను ఫార్ములా పాలు యొక్క అలవాటును పొందాడు. ఇది చాలా క్రయింగ్ ఉంది, నేను చాలా కలత ఉన్నాను

0 to 1 years

Created by Nishtha Srivastava
Updated on Nov 04, 2018

దయచేసి నా కొడుకుకు ఆవు ఇవ్వాలని చెప్పండి, అతను ఫార్ములా పాలు యొక్క అలవాటును పొందాడు. ఇది చాలా క్రయింగ్ ఉంది, నేను చాలా కలత ఉన్నాను

  • 1
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Nov 26, 2018

my son 6 months old,he is not taking my milk as well as cerelac, he continuously crying what to do

  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Tools

Trying to conceive? Track your most fertile days here!

Ovulation Calculator

Are you pregnant? Track your pregnancy weeks here!

Duedate Calculator
Top అవుట్డోర్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఈవె Blogs
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}