బిడ్డ సంరక్షణ

నమస్తే డాక్టర్ గారు మా పాపకు మొన్ననే మొదటి సంవత్సరం పూర్తి అయింది... అయితే రెండు రోజుల క్రితం చెస్ట్ దగ్గర రెండు వైపులా స్కిన్ కొంచెం గురుగుగా బ్లాక్ కలర్ రషెస్ లా వచ్చింది.. అసలు ఏమి అయ్యిందో చెప్పగలరా.. 🙏🏻🙏🏻

Pregnancy

Created by
Updated on Jul 06, 2020

  • Comment
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

More Similar Talks

+ Start a Talk

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}